วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแดง – 341122

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแดง

ภาษาไทย : ต. บ้านแดง  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Ban Daeng ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341122

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.658

ลองติจูด : 105.081

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.658,105.081,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/