วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแก้ง – 191302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านแก้ง

ภาษาไทย : ต. บ้านแก้ง  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Ban Kaeng ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191302

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.582

ลองติจูด : 100.936

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.582,100.936,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/