วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเหล่า – 560705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเหล่า

ภาษาไทย : ต. บ้านเหล่า  อ. แม่ใจ จ. พะเยา

English : Ban Lao ,Mae Chai, Phayao

รหัส ตำบล : 560705

รหัส อำเภอ : 5607

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.399

ลองติจูด : 99.859

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.399,99.859,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/