วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเหล่า – 400204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเหล่า

ภาษาไทย : ต. บ้านเหล่า  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Ban Lao ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400204

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.399

ลองติจูด : 102.650

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.399,102.650,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/