วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเรือ – 401601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเรือ

ภาษาไทย : ต. บ้านเรือ  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Ban Ruea ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401601

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.676

ลองติจูด : 102.395

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.676,102.395,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/