วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเม็ง – 400402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเม็ง

ภาษาไทย : ต. บ้านเม็ง  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Ban Meng ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400402

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.435

ลองติจูด : 102.460

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.435,102.460,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/