วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพิ่ม – 421205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพิ่ม

ภาษาไทย : ต. บ้านเพิ่ม  อ. ผาขาว จ. เลย

English : Ban Phoem ,Pha Khao, Loei

รหัส ตำบล : 421205

รหัส อำเภอ : 4212

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.100

ลองติจูด : 101.938

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.100,101.938,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/