วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพชร – 361006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพชร

ภาษาไทย : ต. บ้านเพชร  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Ban Phet ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361006

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.344

ลองติจูด : 102.256

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.344,102.256,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/