วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพชร – 360702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเพชร

ภาษาไทย : ต. บ้านเพชร  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Phet ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360702

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.434

ลองติจูด : 101.697

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.434,101.697,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/