วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเป้า – 500607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเป้า

ภาษาไทย : ต. บ้านเป้า  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Ban Pao ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500607

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.218

ลองติจูด : 99.047

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.218,99.047,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/