วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเป้า – 310906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเป้า

ภาษาไทย : ต. บ้านเป้า  อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Pao ,Phutthaisong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310906

รหัส อำเภอ : 3109

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.627

ลองติจูด : 102.892

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.627,102.892,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/