วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเต่า – 361104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเต่า

ภาษาไทย : ต. บ้านเต่า  อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ

English : Ban Tao ,Ban Thaen, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361104

รหัส อำเภอ : 3611

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.350

ลองติจูด : 102.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.350,102.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/