วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเชิด – 200604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเชิด

ภาษาไทย : ต. บ้านเชิด  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Ban Soet ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200604

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.444

ลองติจูด : 101.144

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.444,101.144,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/