วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเขว้า – 360201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเขว้า

ภาษาไทย : ต. บ้านเขว้า  อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

English : Ban Khwao ,Ban Khwao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360201

รหัส อำเภอ : 3602

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.753

ลองติจูด : 101.911

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.753,101.911,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/