วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเก่า – 300806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเก่า

ภาษาไทย : ต. บ้านเก่า  อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

English : Ban Kao ,Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300806

รหัส อำเภอ : 3008

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.211

ลองติจูด : 101.673

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.211,101.673,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/