วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเก่า – 200507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านเก่า

ภาษาไทย : ต. บ้านเก่า  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Ban Kao ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200507

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.454

ลองติจูด : 101.059

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.454,101.059,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/