วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านอ้อน – 520507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านอ้อน

ภาษาไทย : ต. บ้านอ้อน  อ. งาว จ. ลำปาง

English : Ban On ,Ngao, Lampang

รหัส ตำบล : 520507

รหัส อำเภอ : 5205

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.788

ลองติจูด : 99.852

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.788,99.852,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/