วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน – 402503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน

ภาษาไทย : ต. บ้านหัน  อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น

English : Ban Han ,Non Sila, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402503

รหัส อำเภอ : 4025

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.940

ลองติจูด : 102.720

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.940,102.720,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/