วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน – 360402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน

ภาษาไทย : ต. บ้านหัน  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Han ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360402

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.307

ลองติจูด : 102.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.307,102.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/