วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน – 302002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหัน

ภาษาไทย : ต. บ้านหัน  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

English : Ban Han ,Si Khio, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302002

รหัส อำเภอ : 3020

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.985

ลองติจูด : 101.750

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.985,101.750,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/