วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหวด – 520509

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหวด

ภาษาไทย : ต. บ้านหวด  อ. งาว จ. ลำปาง

English : Ban Huat ,Ngao, Lampang

รหัส ตำบล : 520509

รหัส อำเภอ : 5205

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.609

ลองติจูด : 99.888

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.609,99.888,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/