วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหลวง – 500203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหลวง

ภาษาไทย : ต. บ้านหลวง  อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

English : Ban Luang ,Chom Thong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500203

รหัส อำเภอ : 5002

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.502

ลองติจูด : 98.600

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.502,98.600,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/