วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหลวง – 190703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหลวง

ภาษาไทย : ต. บ้านหลวง  อ. ดอนพุด จ. สระบุรี

English : Ban Luang ,Don Phut, Saraburi

รหัส ตำบล : 190703

รหัส อำเภอ : 1907

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.571

ลองติจูด : 100.620

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.571,100.620,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/