วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหมอ – 190601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหมอ

ภาษาไทย : ต. บ้านหมอ  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Ban Mo ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190601

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.616

ลองติจูด : 100.724

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.616,100.724,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/