วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหนุน – 540601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านหนุน

ภาษาไทย : ต. บ้านหนุน  อ. สอง จ. แพร่

English : Ban Nun ,Song, Phrae

รหัส ตำบล : 540601

รหัส อำเภอ : 5406

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.437

ลองติจูด : 100.234

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.437,100.234,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/