วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสิงห์ – 310416

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสิงห์

ภาษาไทย : ต. บ้านสิงห์  อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Sing ,Nang Rong, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310416

รหัส อำเภอ : 3104

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.735

ลองติจูด : 102.789

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.735,102.789,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/