วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสา – 520602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสา

ภาษาไทย : ต. บ้านสา  อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง

English : Ban Sa ,Chae Hom, Lampang

รหัส ตำบล : 520602

รหัส อำเภอ : 5206

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.592

ลองติจูด : 99.561

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.592,99.561,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/