วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสร้าง – 250601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านสร้าง

ภาษาไทย : ต. บ้านสร้าง  อ. บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี

English : Ban Sang ,Ban Sang, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250601

รหัส อำเภอ : 2506

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 14.026

ลองติจูด : 101.210

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.026,101.210,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/