วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านลาน – 401009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านลาน

ภาษาไทย : ต. บ้านลาน  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Ban Lan ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401009

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.992

ลองติจูด : 102.838

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.992,102.838,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/