วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านราษฎร์ – 300306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านราษฎร์

ภาษาไทย : ต. บ้านราษฎร์  อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

English : Ban Rat ,Soeng Sang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300306

รหัส อำเภอ : 3003

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.247

ลองติจูด : 102.474

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.247,102.474,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/