วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยาง – 360401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยาง

ภาษาไทย : ต. บ้านยาง  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Yang ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360401

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.286

ลองติจูด : 101.869

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.286,101.869,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/