วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยาง – 191002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยาง

ภาษาไทย : ต. บ้านยาง  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Ban Yang ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191002

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.582

ลองติจูด : 100.816

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.582,100.816,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/