วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยวด – 412003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านยวด

ภาษาไทย : ต. บ้านยวด  อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี

English : Ban Yuat ,Sang Khom, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412003

รหัส อำเภอ : 4120

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.734

ลองติจูด : 103.040

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.734,103.040,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/