วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฟ้า – 550301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฟ้า

ภาษาไทย : ต. บ้านฟ้า  อ. บ้านหลวง จ. น่าน

English : Ban Fa ,Ban Luang, Nan

รหัส ตำบล : 550301

รหัส อำเภอ : 5503

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.782

ลองติจูด : 100.429

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.782,100.429,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/