วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง – 431403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง

ภาษาไทย : ต. บ้านฝาง  อ. สระใคร จ. หนองคาย

English : Ban Fang ,Sakhrai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 431403

รหัส อำเภอ : 4314

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.651

ลองติจูด : 102.665

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.651,102.665,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/