วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง – 400907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง

ภาษาไทย : ต. บ้านฝาง  อ. กระนวน จ. ขอนแก่น

English : Ban Fang ,Kranuan, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400907

รหัส อำเภอ : 4009

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.769

ลองติจูด : 103.050

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.769,103.050,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/