วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง – 400206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านฝาง

ภาษาไทย : ต. บ้านฝาง  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Ban Fang ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400206

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.443

ลองติจูด : 102.654

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.443,102.654,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/