วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านผือ – 400410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านผือ

ภาษาไทย : ต. บ้านผือ  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Ban Phue ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400410

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.540

ลองติจูด : 102.556

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.540,102.556,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/