วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านผือ – 320406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านผือ

ภาษาไทย : ต. บ้านผือ  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Ban Phue ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320406

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.123

ลองติจูด : 103.682

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.123,103.682,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/