วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปิน – 560504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปิน

ภาษาไทย : ต. บ้านปิน  อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา

English : Ban Pin ,Dok Khamtai, Phayao

รหัส ตำบล : 560504

รหัส อำเภอ : 5605

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 18.988

ลองติจูด : 100.034

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.988,100.034,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/