วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปรือ – 310308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปรือ

ภาษาไทย : ต. บ้านปรือ  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Ban Prue ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310308

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.848

ลองติจูด : 103.299

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.848,103.299,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/