วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปรางค์ – 300405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปรางค์

ภาษาไทย : ต. บ้านปรางค์  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Ban Prang ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300405

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.474

ลองติจูด : 102.080

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.474,102.080,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/