วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปง – 501510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านปง

ภาษาไทย : ต. บ้านปง  อ. หางดง จ. เชียงใหม่

English : Ban Pong ,Hang Dong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501510

รหัส อำเภอ : 5015

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.769

ลองติจูด : 98.868

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.769,98.868,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/