วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบึง – 200201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบึง

ภาษาไทย : ต. บ้านบึง  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Ban Bueng ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200201

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.297

ลองติจูด : 101.107

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.297,101.107,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/