วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบัว – 360410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบัว

ภาษาไทย : ต. บ้านบัว  อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

English : Ban Bua ,Kaset Sombun, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360410

รหัส อำเภอ : 3604

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.242

ลองติจูด : 101.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.242,101.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/