วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบัว – 310104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านบัว

ภาษาไทย : ต. บ้านบัว  อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์

English : Ban Bua ,Mueang Buri Ram, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310104

รหัส อำเภอ : 3101

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.949

ลองติจูด : 102.997

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.949,102.997,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/