วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านนา – 210308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านนา

ภาษาไทย : ต. บ้านนา  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Ban Na ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210308

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.846

ลองติจูด : 101.674

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.846,101.674,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/