วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านธิ – 510701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านธิ

ภาษาไทย : ต. บ้านธิ  อ. บ้านธิ จ. ลำพูน

English : Ban Thi ,Ban Thi, Lamphun

รหัส ตำบล : 510701

รหัส อำเภอ : 5107

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.614

ลองติจูด : 99.190

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.614,99.190,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/