วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านธาตุ – 411902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านธาตุ

ภาษาไทย : ต. บ้านธาตุ  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Ban That ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411902

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.695

ลองติจูด : 102.850

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.695,102.850,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/