วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. บ้านต้อง – 380404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. บ้านต้อง

ภาษาไทย : ต. บ้านต้อง  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380404

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.099

ลองติจูด : 103.946

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.099,103.946,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/